Τεχνολογία Cloud

Ο κόσμος της τεχνολογίας προχωρά γρήγορα. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται, φέρνοντας στο προσκήνιο νέες τεχνολογίες και επαναστατικές καινοτομίες. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρίες πρέπει να παρέχουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να είναι ανεξάρτητα, παραγωγικά και ευέλικτα.

Εφεδρικό Cloud

Η αντιγραφή εφεδρικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις. Η απώλεια ενός μικρού μέρους των δεδομένων σας, ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να είναι μια πραγματική καταστροφή για την επιχείρησή σας, ειδικά με το GDPR

Λύσεις Antispam

Προηγμένη προστασία απειλών, εισερχόμενο / εξερχόμενο φιλτράρισμα και αρχειοθέτηση για το Office 365 καθώς και προστατευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365 με δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση

Office 365 & Hosted Exchange

Take your business to new heights with Office 365.

TOP