Η δέσμευση της Network Solutions στο GDPR

Στη Network Solutions, η εμπιστοσύνη είναι η νούμερο ένα αξία μας. Η προστασία των δεδομένων των πελατών μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι ιδιωτικό διεθνές δίκαιο που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018. Η Network Solutions χαιρετίζει αυτόν τον νόμο ως σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ευκαιρία για εμάς να εμβαθύνουμε τη δέσμευσή μας όσο αφορά την προστασία δεδομένων.

Υποχρέωση μας για το GDPR

Δεσμευόμαστε για την επιτυχία των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρης συμμόρφωσης με το GDPR.

Όπως συμβαίνει με τους υφιστάμενους νόμους, συμπεριλαμβανομένου και του GDPR, απαιτείται συνεργασία μεταξύ της εταιρείας μας και των πελατών μας όσο αφορά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με το GDPR όσο αφορά την παροχή των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας. Είμαστε επίσης αφοσιωμένοι στο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να συμμορφωθούν με το GDPR. Έχουμε αναλύσει λεπτομερώς τις απαιτήσεις του GDPR και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις συμβάσεις και την τεκμηρίωσή μας για να υποστηρίξουμε τη συμμόρφωση με το GDPR.

TOP