Συμμόρφωση με το GDPR

Επιχειρήσεις, Διαχείριση, Συμφωνία GDPR και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής

Το GDPR ασχολείται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, με την ανάθεση ορισμένων κανόνων σχετικά με τον τρόπο που αυτά τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται. Αυτό δίνει στους πολίτες της ΕΕ μεγαλύτερο έλεγχο όσο αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η συμμόρφωση με το GDPR, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα των πελατών σας είναι καλά προστατευμένα και ενισχύει την πελατική εμπιστοσύνη και την αφοσίωση στην εταιρεία σας.

Η Network Solutions διαθέτει την τεχνολογία και τις λύσεις που βοηθούν στην προστασία, συμπλήρωση και βελτίωση των συστημάτων σας, έτσι ώστε να έχετε πλήρη συμμόρφωση με το GDPR. Συνεργαζόμαστε με μερικούς από τους μεγαλύτερους προμηθευτές Πληροφορικής και μπορούμε να σας προσφέρουμε λύσεις για τη διαχείριση των δεδομένων σας, όσο αφορά την επαναφορά, ταξινόμηση, προστασία, κρυπτογράφηση, πρόληψη απωλειών, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αρχειοθέτηση.

TOP