Λύσεις Ασφάλειας Πληροφοριών

Λύσεις ασφάλειας και προστασίας πληροφοριών και δεδομένων

Λύσεις Ασφάλειας IT

Για μια εταιρεία, οι πληροφορίες που διαχειρίζεται γίνονται όλο και περισσότερο το πιο πολύτιμο περιουσιακό της στοιχείο. Ως εκ τούτου, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να προστατεύονται σωστά και η ασφάλεια τους αποτελεί μια αυξανόμενη προτεραιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων είναι κρίσιμη για την επιτυχία ενός οργανισμού, καθώς ενισχύει και το αίσθημα εμπιστοσύνης των πελατών του.
Οι διαδικτυακές απειλές όπως τα ransomware, οι ιοί και τα κακόβουλα λογισμικά είναι σε άνοδο, όπως και η εισαγωγή πολλαπλών προσωπικών συσκευών σε εταιρικά δίκτυα. Είναι πολύ σημαντικό για μια εταιρεία να έχει μια σταθερή στρατηγική όσο αφορά την ασφάλειας της στον κυβερνοχώρο.

Ασφάλεια Δικτύου

Το δίκτυο είναι η ραχοκοκαλιά της υποδομής ενός οργανισμού, αφού το προσωπικό στέλνει, λαμβάνει, έχει πρόσβαση και αποθηκεύει δεδομένα. Μιας και τόσες πολλές πληροφορίες κινούνται μέσα και έξω από το δίκτυο, η κυκλοφορία πρέπει να παρακολουθείται, έτσι ώστε όταν κρίνετε απαραίτητο, να δίνετε προτεραιότητα, η πρόσβαση να περιορίζεται, οι εξωτερικές συνδέσεις να φιλτράρονται και να αποκλείονται όταν θεωρηθούν κακόβουλες.

Στην Network Solutions, προσεγγίζουμε το δίκτυο σας από πολλές διαφορετικές πλευρές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες πολύπλοκες απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσετε μέσω μιας ενσύρματης ή/και ασύρματης υποδομής.

Προστασία δεδομένων

Πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά προστατεύεται η αποθηκευτική υποδομή της εταιρείας σας, είναι πάντα απαραίτητη η αρχειοθέτηση και η εξασφάλιση αντιγραφών. Σε περίπτωση απώλειας, μια προσεκτικά προγραμματισμένη στρατηγική δημιουργίας αντιγραφών, θα βοηθήσει την εταιρεία ή τον οργανισμό σας να επανέλθει και να λειτουργήσει γρήγορα, καθώς και να αποκαταστήσει άμεσα οποιαδήποτε αλλοιωμένα δεδομένα.

TOP