Υπηρεσίες Διαχείρισης

Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης αποτελούν σημαντικό στοιχείο για κάθε επιτυχημένη επιχείρηση. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα και οι ψηφιακές βάσεις δεδομένων μπορούν να αποτελέσουν πρόκληση και μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τα έξοδα της επιχείρησης σας, για παράδειγμα, η ανάγκη να διατηρήσετε τα συστήματα σας ασφαλή και ενημερωμένα.

Η Network Solutions μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από πολύπλοκες αποφάσεις. Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης μας, περιλαμβάνουν την ανάθεση των καθηκόντων και των λειτουργιών πληροφορικής της επιχείρησης σας σε τρίτους παρόχους που προφέρουν μια ολιστική προσέγγιση.

Κάθε τύπος οργανισμού, είτε μικρός ή μεγάλος, μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση των υπηρεσιών μας, με σταθερό μηνιαίο κόστος. Αυτό θα σας επιτρέψει να απελευθερώσετε το προσωπικό πληροφορικής της εταιρείας σας, να παραμείνετε επικεντρωμένοι στην κύρια επιχειρηματική σας δραστηριότητά και να έχετε άμεση πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες, χωρίς να ξοδεύετε σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού σας για τη δημιουργία υποδομών.
Υπάρχουν πολλά οικονομικά, λειτουργικά και επιχειρησιακά οφέλη. Τα κυριότερα είναι:

Έξοδα Υποδομής

Με την Network Solutions, μειώνεται το κόστος των υποδομών που θα χρειαστείτε. Πληρώνετε σε μηνιαία βάση την υποδομή που χρησιμοποιείτε, χωρίς να πληρώσετε εκ των προτέρων ολόκληρο το κόστος υποδομής. Επίσης, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα για την αδειοδότηση, την κατάρτιση και τη συμβούλευση. Όλες αυτές οι ανάγκες καλύπτονται από μία μηνιαία επένδυση.

Άμεση Υποστήριξη από Εμπειρογνώμονες

Μια διακοπή στο δίκτυο σας, μπορεί να διαταράξει την παραγωγικότητα της εταιρείας σας. Με την Network Solutions έχετε τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ειδικό στον τομέα της Πληροφορικής, ο οποίος μπορεί να επαναφέρει το δίκτυο σας σε λίγα λεπτά.

Προβλέψιμες μηνιαίες δαπάνες

Με την Network Solutions θα πληρώνετε το ίδιο ποσό, ανεξάρτητα από το ποσοστό της υποστήριξης που χρειάζεστε κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει ότι θα γνωρίζετε ακριβώς ποιος είναι ο μηνιαίος προϋπολογισμός και τι υπηρεσία θα λάβετε. Αυτό σας επιτρέπει να είστε πιο ευέλικτοι όταν επενδύετε σε άλλους τομείς της επιχείρησής σας.

Απελευθέρωση του προσωπικού Πληροφορικής

Με την Network Solutions, το προσωπικό Πληροφορικής της εταιρείας σας δεν θα χρειάζεται να ανησυχεί για την επίλυση προβλημάτων ή την αποκατάσταση δυσλειτουργικών συσκευών. Αντιθέτως, μπορούν να αφιερώσουν το χρόνο τους σε άλλα έργα που θα ενισχύσουν περαιτέρω τους βασικούς στόχους της εταιρείας και θα προωθήσουν την επέκταση της.

TOP